top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Ekokem Terminaldrift

Ekokem
Det gamle Kommune Kemi A/S
     
    
Ekokem leverer bæredygtige totalløsninger til indsamling, behandling og genanvendelse af farligt affald og olie/vand blandinger til bl.a.:
  • proces- og produktionsvirksomheder
  • maritim industri (havne og offshore)
  • universiteter
  • hospitaler 
  • indsamlingsvirksomheder
Gennem 40 år har Ekokem (Det gamle Kommune Kemi) opbygget en unik viden om, hvordan pakning, mærkning, deklarering, transport og slutbehandling af farligt affald foregår med respekt for sikkerhed og miljø.
Ekokem minimerer industrielle virksomheders risici og omdanner affald til fjernvarme og el samt genanvender olier, jern og metaller. Vi behandler ca. 200.000 tons farligt affald hvert år.
Ekokem´s laboratorium er som det eneste i Danmark akkrediteret til at analysere affald. Ekokem´s proces er klassificeret som Best Available Technique (BAT) til behandling af stoffer, der kan påvirke miljøet og er anbefalet af EU.

Skanda A/S | Daniavej 35-37 | 9550 Mariager | Telefon: +45 98 58 30 33 | Telefax: +45 98 58 35 30 | E-mail: skanda@skanda.dk
Copyright © Skanda A/S - All Rights Reserved.

CMS system.


HTML5 | CSS3