top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
   
   
   
Vi udfører kvalitetsarbejde indenfor det meste lige fra enkelt projektarbejde til totalentrepriser med 20 års erfaring indenfor udvikling, konstruktion og installation.
    
I fanen til venstre har vi listet vores kernekompetencer op, hvor der også er linket til referencer indenfor de forskellige projekter. 
   
   
  
    
  
   
   
   
Hvorfor vælge Skanda A/S som totalentreprenør
  • Sikkert beslutningsgrundlag 
  • Overblik i sagsforløbet
  • Kort og effektiv byggeproces
  • Tid og pris i faste rammer
  • Entydig placering af ansvar
Sikkert beslutningsgrundlag
 
Ved at vælge Skanda A/S som totalentreprenør får kunden overblik over projektering, projektets udformning, materialevalg, byggemetode og byggetid. Kunden får et projektforslag som opfylder de specificerede funktionskrav, behov og ønsker. Det giver kunden et sikkert beslutningsgrundlag, som belyser projektets muligheder, omfang, økonomi og tid.
   
Overblik i sagsforløbet
 
Fra starten af byggeprocessen arbejdes der med en fast tidsplan for både projektering og produktion samt en tilhørende plan for de beslutninger, der skal tages i løbet af byggeprocessen. Skanda A/S giver bindende tilbud på ønsker om ændringer, så det økonomiske overblik bevares
   
Kort og effektiv byggeproces
 
Totalentreprise er en enkel samarbejdsmodel og den samarbejdsform indenfor byggeri, som har de korteste og mest direkte beslutningsgange. Udføres et byggeri i totalentreprise kan byggeprocessen iværksættes sideløbende med projekteringens færdiggørelse. Den tætte koordinering og produktion sideløbende med projektering sikrer det kortest mulige tidsforløb.
    
Tid og pris i faste rammer 
 
Kunden vil opleve en totalentreprise fra Skanda A/S som en målrettet proces, hvor økonomi og tid ligger fast, når kontrakten skrives under. Kunden vil efterfølgende være sikret ved, at Skanda A/S har det fulde ansvar for hele projektets gennemførelse i henhold til den indgåede kontrakt eller samarbejdsaftale.
    
Entydig placering af ansvar
 
Skanda A/S har som totalentreprenør entydigt ansvaret for projektets gennemførelse iht. den indgåede kontrakt eller samarbejdsaftale. Da Skanda A/S påtager sig hele ansvaret for projektering og udførelse, giver det kunden både styrings-, tids- og prismæssige fordele ikke mindst fordi kunden på et tidligt tidspunkt har fået et bindende tilbud på en realisering af projektet med tilhørende fast tidsplan.
      

Skanda A/S | Daniavej 35-37 | 9550 Mariager | Telefon: +45 98 58 30 33 | Telefax: +45 98 58 35 30 | E-mail: skanda@skanda.dk
Copyright © Skanda A/S - All Rights Reserved.

CMS system.


HTML5 | CSS3