top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Sikkerhed og miljø

   
   
På Skanda A/S arbejdes der løbende med arbejdspladsvurdering (APV). På hvert arbejdsmiljøudvalgsmøde (fire gange årligt) gennemgås handlingsplanen, og der følges op på handlingsplanens punkter, datoer for opfølgning m.m. APV’en gennemføres, hvor der indrettes nye arbejdspladser, ved nyansættelser efter seks mdr. og mindst hvert tredje år. På sikkerhedsmøderne holdes virksomhedens sygefravær op mod APV’en. Det vurderes, om der kan være sammenhæng mellem medarbejdernes faktiske fravær og arbejde.
   
Skanda A/S sigter mod at minimere påvirkningerne på det eksterne miljø gennem planlægning som tager hensyn til nærmiljøet ved arbejdsstedet. Der arbejdes til stadighed på at reducere ressourceforbruget i form af energi og råvarer både på kontor, værksted og eksterne arbejdssteder.
   
Skanda A/S vil:
  1. Overholde gældende love og regler.
  2. Arbejde aktivt for at fremme og udnytte et positivt miljø- og sikkerhedsmæssigt helhedssyn.
  3. Reducerer ressourceforbruget og affaldsmængder.
  4. Påvirke nærmiljøet mindst muligt.
  5. Ved udskiftning/nyanskaffelser af køretøjer og udstyr sikres at de miljømæssigt er bedst mulige under økonomisk hensyntagen.   
  6. Bortskaffe uundgåelige affaldsstoffer på bedst mulig vis.
  7. Uddanne medarbejdere til at handle i overensstemmelse med firmaets politik.
  8. Uddanne medarbejdere, så de bedst muligt kan klare firmaets opgaver uden arbejdsskader og med mindst mulig påvirkning af miljøet.
  9. Være blandt de bedste af de firmaer, vi normalt sammenligner os med, under hensyntagen til økonomiske og tekniske muligheder.
  10. Kommunikere åbent, både eksternt og internt, om vort miljø- og sikkerhedsmæssige arbejde.

Skanda A/S | Daniavej 35-37 | 9550 Mariager | Telefon: +45 98 58 30 33 | Telefax: +45 98 58 35 30 | E-mail: skanda@skanda.dk
Copyright © Skanda A/S - All Rights Reserved.

CMS system.


HTML5 | CSS3